Organisasjon

Leder:
Bård Rannem (Mob: 992 79 664)
Kasserer:
Bjørn Kolstad (Mob: 952 10 713)

Styremedlemmer:
Kristin Gisvold
Jan Erik Granamo
Trond Austad

Sportslig utvalg:
Jan Erik Granamo (Mob: 456 13 487), Esten Kolstad, Audun Kolstad

Markedsføring/arbeidsgruppe:
Lars Stokke (Mob: 415 72 929), Esten Kolstad, Audun Kolstad.

Trenere:
Audun Kolstad (Mob: 415 42 120) og Jonas Austmo Kolstad (Mob: 995 06 266)